— ZENOTEC Zr циркониевоксид кепета и скелети
— ZENOTEC Zr циркониевоксид анатомични скелети
— ZENOTEC Zr циркониевоксид пълен контур (корони, мостове, инлеи, овърлеи)
— ZENOTEC Zr циркониевоксид анатомични скелети
— ZENOTEC Zr циркониевоксид първични телескопи
— ZENOSTAR Color индивидуално преоцветяване  

— дизаин съобразен с проектомоделаж
— дизаин съобразен с зъбите преди изпиляването
— дизаин съобразен с провизорни конструкции

— ZENOTEC Zr Bridge (translucent) високо качествен изостатично пресован цирконии
— ZENOTEC Zr Crown+ аксиалнопресован цирконии