Естетични конструкции от НЕБЛАГОРОДНА СПЛАВ

ФОТОПОЛИМЕР корона и член на мостово тяло  


Конструкции от СТОМОТОЛОГИЧНИ СПЛАВИ

  неблагородна сплав
 - корона, инлей, плакета и член на мостово тяло 
  полублагородна сплав (зилка)
 - инлей, онлей, овърлей 
  благородна сплав
 - корона, пинлей, инлей, плакета и член на мостово тяло 

 Естетични конструкции от ПОЛИМЕРИ

  CAD/CAM композит конструкция изработена за 12 часа 
  ВРЕМЕННА конструкция изработена за 24 часа 
  ВРЕМЕННА конструкция изработена за 48 часа 

 Пинлеи

метални
 - от една част  
 - за всяка допълнителна част  

 Шини

за избелване, бруксизъм, по проект 
ортодонтска 

 
Други

Срязване на мост 
Стопяване, рафиниране и мерене на златни сплави
Поправка на керамика (на зъб) 
Почистване на корона отвътре