модели от горна и долна челюст включени с лицева дъга
стойности (протрузия, Бенет ъгъл, инцизивно водене, имидиет сайт шифт, ретрузия)