За ПРЕС технологията използваме сертифицираните  материалите на WIELAND (Германия)
 - IMAGINE® PressX, прескерамика
 - HITEX™, фасетираща керамика

Конкурс "УСМИВКА НА ГОДИНАТА"
     ПОБЕДИТЕЛ в категория
КЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Свали сертификат за Bio поносимост