Dental Designer

1. съвместим с ZENO технология
2. възможност за експорт на фаилове към външни изпълнители за изработка на модели и конструкции от титаниеви и хромкобалтови сплави, и чрез лазарно синтероване
3. изработка на скелети за облицоване, анатомични корони и мостове, телескопи, основа и анатомичен моделаж за пресовър технология
4. изработка на имплантни надстроики за системите / Strauman, Astra, 3i Exhex, Replace Select, Frialit, Wital/
5. определяне границата на короната и посоката на пасване на конструкциите