Zeno 3shape D700

1. съвместим с ZENO технология
2. време за сканиране – 45 сек. за зъб
3. точност - < 20 µm, 150000 пиксела
4. сканира - отпечатъци и захапки
5. експортира файлове в формат STL, DCM и PTS