За CAD/CAM технологията използваме материалите на фирма WIELAND (Германия)
 - ZENOSTAR Zr Translucent (pure), без ограничение в големината на конструкцията
 - ZENOTEC Zr Crown+, за конструкции до 4 зъба
 - Zenoflex dimension (последно поколение фасетираща керамика)
 - ZIROX® (фасетираща керамика)
 
Свали сертификат Zr
Сравнителна таблица ZENO Zr