Материалите използвани във фрезпротезите са с СЕ сертификат на световни фирми като:
 - BREDENT (Германия)
 - WIELAND (Германия)
 - DEGUDENT (Германия)
 - MEGADENTA (Германия)
 - UGIN (Франция)
 - BEGO (Германия)
 - HERAEUS KULZER (Германия)
 - RENFERT (Германия)